fbpx
Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest P & P Beauty Clinic S.C., ul. Kosynierów Gdyńskich 77/3, 66-400 Gorzów Wielkopolski (dalej P & P Beauty Clinic), e-mail ppbeautyclinic@gmail.com.

Cele przetwarzania danych osobowych

• kontakt i świadczenie zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• wykonanie uzgodnień zawartych w umowie – do momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania przez P & P Beauty Clinic danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
Podanie danych osobowych wymaganych w formularzach kontaktowych wykorzystywanych w serwisie jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do świadczenia przez P & P Beauty Clinic usług polegających na udzieleniu informacji handlowej i zawarciu umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia przez P & P Beauty Clinic usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług informatycznych, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, dane nie będą przekazywane innym podmiotom – z wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer NIP, wszelkie inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji mailowej, a także inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, przetwarzane będzie imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności w związku z okresem przechowywania dokumentów rozliczeniowych. Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym nie są przechowywane dłużej niż przez dwa miesiące – po tym okresie są usuwane.

Prawa użytkowników

Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do:
• żądania od P & P Beauty Clinic dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy są one przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
• cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody możliwe jest przez kontakt e-mailowy);
• w zakresie, w którym dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, osoba udostępniająca swoje dane osobowe jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma obowiązku ich przekazania, przy czym bez ich podania nie możemy odpowiedzieć na wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem elektronicznej korespondencji.
Otrzymane dane osobowe nie podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Cookies

1. Informacje ogólne

1) Niniejsza polityka cookies serwisu internetowego ppbeautyclinic.pl jest skierowana do jego użytkowników i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.
2) Administratorem cookies jest P & P Beauty Clinic.

2. Zbieranie informacji

1) Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej ppbeautyclinic.pl automatycznie zbierane są dane go dotyczące. Zalicza się do nich adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te są zbierane przez cookies, usługę Google Analytics oraz są zapisywane na serwerze.
2) Cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej ppbeautyclinic.pl. Zapamiętują one preferencje użytkownika, pozwalają na ich śledzenie, co umożliwia podnoszenie poziomu świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji. Użytkownik może zrezygnować z cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia używanej przeglądarki internetowej.
3) Zgoda na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez P & P Beauty Clinic na urządzeniu użytkownika wyrażana jest przez odpowiednią konfigurację ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Aby usunąć z urządzenia istniejące pliki cookie należy skorzystać z opcji udostepnianych przez przeglądarkę.
4) P & P Beauty Clinic stosuje rodzaje cookies wyszczególnione poniżej (chyba że wskazano inaczej):
a. Niezbędne cookies – mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej ppbeautyclinic.pl i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do jej bezpiecznych obszarów. Bez nich strona internetowa ppbeautyclinic.pl może nie wyświetlać się poprawnie. Są to cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania podczas odwiedzin serwisu oraz powrotu do niego.
b. Wydajnościowe cookies – rejestrujące informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej ppbeautyclinic.pl, które jej części odwiedzają najczęściej oraz czy otrzymują komunikaty o błędach. Dane gromadzone przez te cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania strony internetowej ppbeautyclinic.pl.
c. Funkcjonalne cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym przebywa). Mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, na przykład rozmiaru i kroju czcionki lub innych edytowalnych części strony internetowej ppbeautyclinic.pl. Informacje zebrane przez cookies P & P Beauty Clinic może wykorzystywać do identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści.
5) Google Analytics to usługa z zakresu analityki internetowej dająca wgląd w ruch na stronie internetowej ppbeautyclinic.pl wykorzystywany w celu prowadzenia działań marketingowych.
6) Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład po kliknięciu przycisku „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas korzystania z serwisu internetowego https://ppbeautyclinic.pl. Strony i działania podmiotów zewnętrznych nie są kontrolowane przez P & P Beauty Clinic. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych można wyszukać na ich stronach.

3. Wykorzystanie danych

1) Dane przekazane przez użytkownika lub zbierane automatycznie przez P & P Beauty Clinic są wykorzystywane do:
a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa, niezawodności oraz konfiguracji strony internetowej ppbeautyclinic.pl;
b. monitorowania sesji;
c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika;
d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń witryny.

4. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail ppbeautyclinic@gmail.com.